تحصیلات تکمیلی
خراسانیان
آیینه ایزدنما هو یا علی موسی الرضا

آیینه ایزدنما هو یا علی موسی الرضا گنجینه علم خدا هو یا علی موسی الرضا سبط رسول مؤتمن آرام جان بوالحسن نور دل خیرالنساء هو یا علی موسی الرضا مخدوم جبریل امین سر حلقه اهل یقین سلطان اقلیم صفا هو یا علی موسی الرضا ای داور دنیا و دین ای پیشوای مسلمین ای مقتدای ماسوا […]

موضوع : اشعار - تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 - بازدید : 8 بار
ز طریق بندگی علی، نه اگر بشر به خدا رسد؟

ز طریق بندگی علی، نه اگر بشر به خدا رسد؟ به چه دل نهد؟ به که روکند، به چه سو رود؟ به کجارسد؟ ز خدا طلب دل مقبلی به علی ز جان متوسلی که اگر رسد به علی دلی به علی قسم به خدا رسد ازلی، ولایت او بود، ابدی، عنایت او بود ز کف […]

موضوع : اشعار - تاریخ : جمعه 02 تیر 1396 - بازدید : 26 بار
ولی خالق اکبر علیٌ هو علیٌ حق

ولی خالق اکبر علیٌ هو علیٌ حق وصی پاک پیغمبر علیٌ هو علیٌ حق مطیع حضرت سبحان بحکم محکم قرآن مطاع ماسوا یکسر علیٌ هو علیٌ حق به روحانی لاهوتی به جسمانی ناسوتی امام و هادی و رهبر علیٌ هو علیٌ حق ز پیدا و نهان مخبر بکل ما خلَق مُظهر به ذات پاک حق […]

موضوع : اشعار - تاریخ : جمعه 02 تیر 1396 - بازدید : 31 بار
و ما أصابها من المصاب

1) و ما أصابها من المصاب مفتاحُ بابه حدیثُ الباب‏ 2) إن حدیثَ الباب ذو شجون بما جنت به یدُ الخئون‏ 3) أ یهجم العدا على بیت الهدى و مهبط الوحى، و منتدى الندى‏ 4) أ یضرم النار بباب دارها و آیهُ النور على منارها 5) و بابها بابُ نبى الرحمه و بابُ أبواب نجاه […]

موضوع : اشعار - تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 - بازدید : 37 بار
همره باد صبا نافه مشک ختن است

همراه باد صبا نافه مشک ختن است یا نسیم چمن و بوی گل و یاسمن است دیده دل شد روشن مگر ای باد صبا همرهت پیرهن یوسف گل پیرهن است شد مشام دل آشفته غمگین، خوشبوی مگر از طرف یمن بوی اویس قرن است یا مسیحا نفسی می رسد از عالم غیبت که دل مرده […]

موضوع : اشعار - تاریخ : پنج شنبه 21 اردیبهشت 1396 - بازدید : 56 بار
ای اسم اعظم حق کز عالمی نهانی

ای اسم اعظم حق، کز عالمی نهانی در خاک و خون تپانی وی شمع نور مطلق، کز روی نی عیانی چون ماه آسمانی ای کعبه حقیقت، کز اوج عرش هستی پامال پیل مستی وی کعبه طریقت، کز لطف و مهربانی سر خیل کاروانی ای در منای میدان، کز نقد جان گذشته وز نوجوان گذشته رسم […]

موضوع : اشعار - تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 - بازدید : 44 بار
ای عاشقان خسته جان یار آمده یار آمده

ای عاشقان خسته جان یار آمده یار آمده از خلوت آن جان جهان اینک به بازار آمده آن طلعت زیبنده را آن عارض رخشنده را آن اختر تابنده را هنگام دیدار آمده طی سیزده روز از رجب گردیده و طرزی عجب در خانه رب وجه رب ناگه پدیدار آمده ساقی بزم کبریا بودند یک دور […]

موضوع : اشعار - تاریخ : جمعه 15 اردیبهشت 1396 - بازدید : 43 بار
بریز ساقیا مرا مدام می به ساغرا

بریز ساقیا مرا مدام می به ساغرا چه مِی که برزند به جان هزار شعله آذرا چه آذری که نار طور ازو کمینه اخگرا بریز هان بیار هی ببانگ چنگ و مزمرا که هی خورم به یاد او، تو هی بده مکررا   الا تو نیز مطربا، بیار نای و چنگ را بساز ساز عشق […]

موضوع : اشعار - تاریخ : جمعه 15 اردیبهشت 1396 - بازدید : 43 بار
نه مراست قدرت آنکه دم زنم از جلال تو یا علی

نه مراست قدرت آنکه دم، زنم از جلال تو یا علی نه مرا زبان که بیان کنم، صفتِ کمال تو یا علی شده مات عقل موحدین، همه در جمالِ تو یا علی چو نیافت غیر تو آگهی، ز بیانِ حالِ تو یا علی نبرد به وصف تو ره کسی، مگر از مقالِ تو یا علی […]

موضوع : اشعار - تاریخ : جمعه 15 اردیبهشت 1396 - بازدید : 40 بار
شاه اورنگ انّماست علی

شاه اورنگ انّماست علی حق و حق بین و حق نماست علی ید حق، عین حق، لسان حق است پای تا سر همه خداست علی اسم اعظم طلسم موجودات گنج الّا ز بعد لاست علی جز خدایش نمی توان خواندن چه کنم؟ اینکه نارضاست علی بشنو معنی ولایت را بنده حق، خدای ماست علی هر […]

موضوع : اشعار - تاریخ : جمعه 15 اردیبهشت 1396 - بازدید : 38 بار
مطالب پیشنهادی